Equip de treball

Equip de treball:

  • Bastides i escales
  • Material de seguretat per a treballs verticals
  • Mesurador de camp
  • Radials i martells neumàtics
  • Compressors
  • Recuperador de gas refrigerant
  • Soldador d’acetilè i elèctrode
  • Formigonera
  • Etc.

Comments are closed.